11 Eylül 2019, 10:16 - 
İHALE İLANI

İHALE İLANI

T.C. BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN BELEDİYE TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

1.İlçemiz Güzelyalı Mahallesi Derya Caddesi No: 10' da bulunan Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Kantininin 3 yıllık kiralama ihalesi Bulancak Mahallesi Terazi Sokak No: 5’de bulunan Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c bendi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır.
• Adres: Güzelyalı Mahallesi Derya Caddesi No:10 Bulancak/GİRESUN
• Niteliği: Kantin
• 1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli: 40.920,00-TL
• Geçici Teminat: 1.227,60-TL
• İhale Tarihi / Günü: 23.09.2019 Pazartesi
• İhale Saati: 10:00
2. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde 500,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
3. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.
4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;
a) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),
c) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),
d) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
e) Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu (Akciğer grafiği ekli),
f) Kantin alanında ustalık belgesi, kalfalık belgesi, işyeri açma belgesi, mesleki ve teknik eğitim diploması ve kurs bitirme belgesinden birine sahip olmak,
g) Sabıka kaydı,
h) Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
l) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi,
m) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen oranda geçici teminat,
o) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
5. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
6. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Gazete Savaş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Güncel Haberler HABERLERİ
E-GAZETE
YAZARLARIMIZ
Y
YAKUP GÜLAÇTI
DEĞERLERİMİZ
Y
Osman KIROĞLU
KAÇAK YAPILAR.!
Y
Cemalettin TİRYAKİ
Bulancak Güney Çevre Yolu Projesi Açıklanmalı
Y
Aysu BEKÇİ
Ramazan uğurlayıp, sağlıklı bayrama merhaba
Y
Nuri BEREKET
ORUÇ KAMERÎ TAKVİME GÖREDİR, AMA NEDEN ?
Y
Ferda AKGÜL
TOPRAKLARIMIZA GÖZ DİKİLDİ..
Y
Cahit AYDEMİR
KURUMLAR VERGİSİ (İSTİSNALAR) Soru ve Cevapları
Y
Geçim mi? Seçim mi?
Y
Barış ÇALIŞ
SİLAHA SEVGİ VE KALEM
Y
Ercan TARI
BAŞIMIZ SAĞOLSUN…
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
VİDEO GALERİ
 
FOTO GALERİ
E-POSTA LİSTESİ
 
KONUK YAZARLARIMIZ
 

©2013 - Tüm hakları Gazetesavas.com'a aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.

Adres : Bulancak Mah. İskele Cad. No:10/1 Bulancak/GİRESUN
Tel :0454 318 14 15
Faks : 0454 314 33 30