11 Şubat 2019, 10:55 - 
İHALE İLANI

İHALE İLANI

T.C. BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1)Mülkiyeti Belediyemize ait Bulancak Mahallesi 51 ada 16 nolu parselde kayıtlı 5 nolu kaba inşaatı tamamlanmış bağımsız bölümün iç mekanının ve dış cephe işlemlerinin teknik ve idari şartnamesi esaslarına uygun yapımı, taşınmazın 10 yıl süre ile işletilmesi ve süre sonunda Bulancak Belediyesine bakımlı ve çalışır vaziyette bedel talep edilmeden devredilmesi işini kapsamaktadır.
2)Bulancak Mahallesi Terazi Sokak No: 5’de bulunan Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’nci maddesinin (c) bendi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
•Tespit edilen yatırım bedeli KDV Hariç 421.836,80 -TL olup idareden onay alınmadan yapım bedeli aşılmayacaktır.
•İlgili Bankadan alınacak referans mektubu.(Tahmin edilen bedelin (yatırım bedeli dahil) %100’üne kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi.)
•Yıllık Muhammen kira bedeli : 11.000,00 -TL KDV Hariç
•Geçici teminat Bedeli : 15.955,10 -TL
•İhale Tarihi / Günü : 18 Şubat 2019 / Pazartesi
•İhale Saati : 09:30
•Yapım Süresi : Yüklenici taşınmazı yapılan sözleşmeye müteakip 2 ay içinde faaliyete geçirecektir.
3)İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi 1.500,00-TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edinilebilecektir.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;
a)İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
b)T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler),
c)İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler),
d)Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
e)Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
f)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g)Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
h)Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i)Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi,
j)İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
k)2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen oranda geçici Teminat,
l)İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname
4)Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
5)İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri (damga vergileri, ihale karar harcı, vb.) ödemek müşteriye aittir.
6)Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Gazete Savaş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Güncel Haberler HABERLERİ
E-GAZETE
YAZARLARIMIZ
Y
Osman KIROĞLU
ŞAŞIP KALIYORUM..!
Y
Cemalettin TİRYAKİ
Bulancak Güney Çevre Yolu Projesi Açıklanmalı
Y
Aysu BEKÇİ
Ramazan uğurlayıp, sağlıklı bayrama merhaba
Y
Nuri BEREKET
ORUÇ KAMERÎ TAKVİME GÖREDİR, AMA NEDEN ?
Y
Ferda AKGÜL
TOPRAKLARIMIZA GÖZ DİKİLDİ..
Y
Cahit AYDEMİR
KURUMLAR VERGİSİ (İSTİSNALAR) Soru ve Cevapları
Y
Geçim mi? Seçim mi?
Y
Barış ÇALIŞ
SİLAHA SEVGİ VE KALEM
Y
Ercan TARI
BAŞIMIZ SAĞOLSUN…
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
VİDEO GALERİ
 
FOTO GALERİ
E-POSTA LİSTESİ
 
KONUK YAZARLARIMIZ
 

©2013 - Tüm hakları Gazetesavas.com'a aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.

Adres : Bulancak Mah. İskele Cad. No:10/1 Bulancak/GİRESUN
Tel :0454 318 14 15
Faks : 0454 314 33 30